Huidenstraat, Nine Streets, The White Boutique

Amsterdamchevron iconThe 9 Streetschevron iconHuidenstraat, Nine Streets, The White Boutique

55 m2

Retail

Bar & Restaurant

Event

Shop Share

Unique

A little about this space

This shop is located right in the middle of Amsterdam’s most photogenic micro-neighbourhood. The space includes a bright front room with ample shelving space and a very practical storage room, complete with a kitchenette at the back.

calendarIcon

7 days minimum booking

moneyIcon

Discounts may apply when booking a week, a quarter, or more than a month.

Amenities (8 available)
Lighting
Wifi
Shelves
Counters
Fitting rooms
Heating
Home truths
This premium white boxed interior is ready for you to move in and make your own.
Opening hours

Monday 9:00 am - 7:00 pm

Tuesday 9:00 am - 7:00 pm

Wednesday 9:00 am - 7:00 pm

Space rules
De sleuteloverdracht van de Huidenstraat 13 vindt plaats op maandag, de eerste dag van de verhuur, om 11:30 uur. De oplevering vindt op maandag, de laatste dag van de verhuur, uiterlijk om 10:00 uur plaats. De winkel moet om uiterlijk 10:00 uur worden opgeleverd conform artikel 12 van deze voorwaarden, zodat De Merkenwinkel de winkel gereed kan maken voor de volgende huurder.

Het is huurder niet toegestaan om permanente wijzigingen aan te brengen in het Gehuurde, waaronder doch niet uitsluitend verven, in de muur schroeven, nieten of plakken, waaronder ook begrepen het plakken van stickers, wijzigingen aan de vloer, boren, spijkeren of andere activiteiten die van permanente aard zijn.

Huurder is bekend met de omgevingen waarin de winkelruimtes zich bevinden en de omringende andere retail- en/of horecagelegenheden. Huurder zal derhalve eventuele ongemakken daaromtrent niet aanmerken als een gebrek.

De winkelruimtes hebben een gemengde detailbestemming, maar mogen niet ingezet worden als eventlocatie. De winkelruimtes hebben geen horecavergunning. Het organiseren van borrels, feesten en partijen in het Gehuurde en/of het verkopen dan wel openbaar schenken van alcoholische dranken, is niet toegestaan. Indien blijkt dat het voorgaande toch heeft plaatsgevonden, is De Merkenwinkel gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen of ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde huurpenningen of vergoeding van schade of gederfde winst. Boetes die worden opgelegd wegens een schending van deze regels, komen voor de rekening van de Huurder.

De winkelruimtes mogen geopend zijn van maandag tot zondag van 09:00 uur tot 19:00 uur en op donderdagavond tot 21:00 uur. Schade, al dan niet voor De Merkenwinkel, als gevolg van overschrijding van deze openingstijden, komt voor rekening en risico van de huurder.

Op last van de brandweer dient de Cv-ketel in het Gehuurde vrij te staan. Huurder dient deze derhalve te allen tijde vrij te houden en geen zaken op of direct naast de Cv-ketel te plaatsen. De Cv-ketel dient altijd vrij te staan en dient voor onderhoudswerkzaamheden te allen tijde bereikbaar te zijn. Ook de ruimte voor de deur van de ruimte waarin de Cv-ketel zich bevindt dient te allen tijde vrij toegankelijk te zijn. Daarnaast dient Huurder geen wijzigingen aan te brengen aan de vluchtwegaanduidingen, brandhaspels of brandblussers. Deze dienen te allen tijde voldoende zichtbaar te zijn. 

Huurder zal geen (geluids)overlast veroorzaken en zich houden aan alle toepasselijke wet– en regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend, op het gebied van milieu, veiligheid, reclameregelgeving. Boetes die worden opgelegd op grond van dergelijke wet- of regelgeving, komen voor de rekening van de huurder. 

Om geluidsoverlast voor buren en omwonenden tot een minimum te beperken is het niet toegestaan om een DJ in te zetten al dan niet boxen/subwoofers/geluidsinstallaties in de winkel te plaatsen/in te zetten tijdens de huurperiode. 


• Huurder gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de afgegeven sleutels. Wanneer Huurder desondanks een sleutel kwijtraakt, zal De Merkenwinkel het slot en de sleutels laten vervangen door een slotenmaker naar keuze van De Merkenwinkel. De kosten voor het vervangen van het slot en sleutels komen voor de rekening van huurder

Huurder mag geen goederen uitstallen aan de voorzijde van het pand waarbinnen het Gehuurde zich bevindt. Hiertoe bestaat geen vergunning. Eventuele boetes ten gevolge van het niet naleven van deze regels komen voor rekening van de huurder. 
Vlaggen, wimpels, banieren en andere dundoeken, winkelwaren, voorwerpen of kleurvlakken, ook als zij geen afbeelding zijn en/of opschriften bevatten, die als reclame op of aan de winkel zijn aangebracht zijn niet toegestaan. 


Het is de Huurder niet toegestaan om de logostickers/de naam van De Merkenwinkel te verwijderen van de etalage- en winkelruit, althans onzichtbaar of onleesbaar te maken. 


Huurder dient zelf te zorgen voor het verzekeren van Wettelijke Aansprakelijkheid en eigendom zoals, maar niet beperkt tot, voorraad en inboedel, zoals dit redelijkerwijs wordt verwacht bij het opereren van een winkel of anders gespecificeerde activiteit zoals mogelijk in het Gehuurde.
Similar spaces
Can’t find the perfect space?
Thaddy
London Concierge
From €207/day
Dates
How enquiries work
  1. Send an enquiry with zero commitment
  2. Speak directly with the landlord about the space
  3. Easily manage legals & payment online